2016. december 1-én megkezdjük Tanoda Projektünk megvalósítását.

A program előzményeként a Régiók Fejlesztéséért Egyesület által megvalósított TÁMOP-3.3.17-15/1 számú pályázati konstrukció szolgált. Az „Iskola a természetben – a Tudás kertje” című projekt keretében 15 hátrányos helyzetű kistérségekben található iskola tanulói számára valósítottunk meg a mezőgazdasághoz kötődő gyakorlati jellegű tevékenységekre épülő pályázati programot.

A tanórán kívüli foglalkozásokon a gyermekek társas és szociális kompetenciáinak, valamint koncentrációs képességeinek fejlesztése mellett célként fogalmaztuk meg a tanulási, problémamegoldó és döntési kompetenciák erősítését is A programban összesen 150 diák és a 30 pedagógus vett részt. A bevont diákok több mint 40%-a hátrányos helyzetű.

A jelenleg fenntartási szakaszban lévő TAMOP projekt keretében megkezdett tevékenységünket szeretnénk folytatni most induló Tanoda programunk keretében:

A 24 hónapos, azaz négy féléves munkánk célja a programban résztvevő hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók személyiségfejlesztése, életpálya-építése, valamint továbbtanulási, munkaerő piaci és társadalmi beilleszkedési esélyeinek javítása, a szociális hátrányok csökkentése, képesség szerinti megsegítése, a kreativitásuk, hatékonyságuk erősítése.

Terveink szerint 30 hátrányos helyzetű diák – egyénre szabott mentorált fejlesztési program keretében – vesz részt iskolán kívüli foglalkozásokon, (nyelvi képzés, IKT képzés, matematikai és szövegértési kompetencia fejlesztés) pályaorientációs találkozókon, valamint olyan, a szociális hátrányokat kompenzáló szabadidős, kulturális és sport rendezvényeken, mely szándékunk szerint hozzásegítik hallgatóinkat a sikeres életkezdéshez, munkaerőpiaci elhelyezkedésükhöz.